maandag 1 oktober 2012

Nalaten van (vazen)verzamelingen

Iedereen gaat dood, dus elke vazenverzamelaar ook... Je staat daar gelukkig niet dagelijks bij stil, maar wat gebeurt er met de met zorg bijeengebrachte collectie als je gestorven bent? Het tijdschrift Verzamelen van augustus/september 2012 (nummer 291) buigt zich over deze vraag. Hier een samenvatting.
Er zijn drie opties:

  1. U laat uw erfgenamen de vrije keuze wat zij al dan niet met uw verzameling doen. De verzameling kan ruzies veroorzaken...
  2. U maakt zelf afspraken met partner en/of kinderen en/of ouders en u vertrouwt erop dat ze alles netjes  volgens afspraak afhandelen. Tips: Maak een overzichtslijst van de verzameling met een korte beschrijving van de items. Geef eventueel een prijsindicatie. Geef aan voor wie wat bestemd is. Verder is het handig om adressen te noemen van eventuele verzamelvrienden en verzamelclubs. Die kunnen de nabestaanden adviseren en/of helpen.Als de verzameling geveild moet worden, geef dan aan waar de opbrengst naar toegaat.
  3. U laat een notaris uw wensen vastleggen in uw testament. Dat geeft de meeste rechtszekerheid. Bent u alleenstaand, dan kunt u mensen verrassen. Noteer dan wel de namen en adressen van de begunstigde vrienden, zodat de notaris over die informatie beschikt. Schenkingen aan kerken en goede doelen zijn meestal onbelast. Verandert u van mening of vallen familieden en/of vrienden weg, pas dan uw testament aan. Elke verandering in het testament brengt wel kosten met zich mee. Een eerste informatief gesprek met een notaris daarentegen kost niets.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten